Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
  Slutavverkningsbestånd, gran

SPARA
  Slutavverkningsbestånd, gran.

SPARA
  Rötskadad åkermarksgran

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Tall, produktionsskog

SPARA
  Tioårig plantering, självföryngrad tall och planterad gran. Evighetsträd och sparat surdråg.

SPARA
  Talldominerat produktionsbestånd.

SPARA
  115-årigt tallbestång på frisk rismarkstyp.

SPARA
  Nygallrad björkskog om våren.

SPARA
  Solbelysta tallstammar.

SPARA
  Solbelysta tallar, granar på gång.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se