Nutidsbilder > Virke/Produkter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  »
  Timmer köpt av Sveaskog. Uppland.

SPARA
  Årsringar på en planka.

SPARA
  Importerad mahogny.

SPARA
  Björkmassaved. Mönsterås.

SPARA
  Staplat och sågat lövvirke.

SPARA
  Sågad parkett

SPARA
  Importerat utländskt timmer vid sågverk. Oskarshamn 2007.

SPARA
  Lärkvirke

SPARA
  Importerat virke.

SPARA
  Timmerbil vid avlägg.

SPARA
  Snart fullt lass.

SPARA
  Inmätning av massaved vid Karlholms Bruk, Uppland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se