FÖRSTASIDAN
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK

Kontakta oss gärna. Om du inte hittar den "rätta" bilden hjälper vi dig gärna. Kontakta Anders Danielsson 08-412 15 35 eller mejla till SKOGENbild

Leverans. Du meddelar på beställningsformuläret (under ”Beställ”) när du vill ha bilden. Då  levererar vi jpeg-bilder samma dag. Ange gärna bildstorlek och upplösning (dpi eller vilken papperstyp den ska tryckas på).


   Se våra svartvita historiska bilder
Främst från perioden 1900-1960. Här hittar du till exempel fotografier på kolning, flottning, kojor, skogsarbetare och gamla motorsågar.


Symbol- och idébilder Plantering/Ungskog
Plantor, frötallar, åkerplantering, plantskolor
Symbol- och idébilder Bestånd/Hyggen
Barrskog, lövskog, blandbestånd
Symbol- och idébilder Skogsvård
Röjning, gallring, stamkvistning, gödsling, markberedning, bränning
Symbol- och idébilder Trädslag
Gran, tall, lövträd, contorta, lärk, utländska träd, löv
Symbol- och idébilder Naturvård
Nyckelbiotoper, fågelträd, döda träd, olika åtgärder, reservat, urskog
Symbol- och idébilder Naturtyper/Marktyper
Vyer, jordbruk, betad mark, våtmarker, hällmarker, svenska naturtyper
Symbol- och idébilder Maskinell avverkning
Med skördare och drivare
Symbol- och idébilder Växter
Blommor, mossa, lavar, svamp, bär
Symbol- och idébilder Manuell avverkning
Med motorsåg och brytjärn
Symbol- och idébilder Djur
Rådjur, älg, kronvilt, ren, räv, vildsvin, insekter, husdjur, fåglar
Symbol- och idébilder Maskiner/Tillbehör
Skördare, skotare, traktorer, fyrhjulingar, kranar, däck, detaljer
Symbol- och idébilder Människor/Evenemang
Skogsägare, maskinförare, skogsyrken, exkursioner, mässor, planering
Symbol- och idébilder Transport/Skotare/Mobil
Skotning, lastbilar, vägar, hästar, sjöfart, tåg, mobil, master
Symbol- och idébilder Fritid/Stadsnära skogar
Vandring, svamp- och bärplockning, fiske, parker, sport, turism
Symbol- och idébilder Virke/Produkter
Vältor, brädor, stockar, träprodukter, massa, papper
Symbol- och idébilder Jakt/Viltvård
Olika jaktformer, runt elden, bytet, hundar
Symbol- och idébilder Skador/Miljöförstöring
Viltbetning, storm, röta, insektskador, vägskador, luft, brand, olycksrisk
Symbol- och idébilder Historia/Kultur
Flottning, skogens folk, maskiner, kolning, slöjd, rester av kulturlandskapet
Symbol- och idébilder Energi/Flismaskiner
Flisning, pellets, energiskog, ledningar, värmekraftverk, returpapper
Symbol- och idébilder Utlandet
Etablerade och nya "skogsländer", utvecklingsländer
Symbol- och idébilder Industri/Hantverk
Massa- och pappersbruk, sågverk, snickeri, returpappershantering
Symbol- och idébilder Symbol- och idébilder
Grenar, stubbar, jätteträd, skyltar, närbilder, fart, rörelse, mönster
Symbol- och idébilder Byggnader/Skogsfastigheter
Gårdar, torp, ekonomibyggnader, kyrkor, staden, byggnation
Symbol- och idébilder Vackra bilder/Årstider
Himlar, vackert ljus, stämningar, färg, silhuetter, regn, snö
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se