Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Högstubbe på hygge, panorama.

SPARA
  Högstubbe på hygge.

SPARA
  Hygge med viss naturhänsyn. Små grupper av träd och enstaka frötallar. Sorsele i södra Lappland.

SPARA
  Avverkade fröträd. Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tall, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Här kan man verkligen snacka om låga stubbar. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Avverkade fröträd. Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tal, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Avverkade fröträd. Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tal, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tall, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Vårtbjörk (Betula pendula). Välgallrat björkbestånd i Bökemåla, Blekinge.

SPARA
  Vårtbjörk (Betula pendula). Välgallrat björkbestånd i Bökemåla, Blekinge.

SPARA
  Produktionsskog av gran Nyteboda i Blekinge.

SPARA
  Produktionsskog av gran Nyteboda i Blekinge.

SPARA
  Äldre bokbestånd (Fagus sylvatica) öster om Backaryd i Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se