Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Slutavverkningsbestånd

SPARA
  Stor gran vid block

SPARA
  Slutavverkningsbestånd

SPARA
  Slutavverkningsbestånd

SPARA
  Slutavverkningsbestånd, gran

SPARA
  Slutavverkningsbestånd, gran.

SPARA
  Rötskadad åkermarksgran

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Granbestånd

SPARA
  Tall, produktionsskog

SPARA
  Tioårig plantering, självföryngrad tall och planterad gran. Evighetsträd och sparat surdråg.

SPARA
  Talldominerat produktionsbestånd.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se