Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Äldre bokbestånd (Fagus sylvatica) öster om Backaryd i Blekinge.

SPARA
  Större kalhygge i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Glest timmertallbestånd i Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Asp (Populus tremula), gallrad grupp i Totasjö, Blekinge.

SPARA
  Nyligen gallrad björkskog i Kvallåkra, Blekinge.

SPARA
  Nyligen gallrad björkskog i Kvallåkra, Blekinge.

SPARA
  Skiktad blandskog med ek, gran, tall och björk. Kräftemåla, Blekinge.

SPARA
  Skiktad blandskog med ek, gran, tall och björk. Kräftemåla, Blekinge.

SPARA
  Välartat bestånd av timmergran i Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  Föryngring med gran på ena sidan och lärk på den andra. Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  Välartat bestånd av timmergran på ena sidan vägen. Ung granskog på den andra. Lärk i bakgrunden. Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  En remsa större skog med lövinslag som frö och skyddsridå mot hygget intill. Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se