Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Skiktad tallskog med undertryckt gran.

SPARA
  Skiktad tallskog med undertryckt gran.

SPARA
  En avverkning i Sveaskogs skogar i Moskosel, Arvidsjaur.

SPARA
  Norrländskt hygge med naturvårdsträd, högstubbar och torrakor.

SPARA
  Tätt granbestånd, ej gallrat, klarar nedisning.

SPARA
  Blädningsskog, skiktad tallskog.

SPARA
  Stickväg i en tallgallring. Tidersrum, Östergötland 2016.

SPARA
  Stig genom vintrig barrskog.

SPARA
  Vinter i tallskog med unga granar.

SPARA
  Granar börjar skjuta upp i tallskogen.

SPARA
  Planterad björkskog, 17 år gammal. Röjd och gallrad.

SPARA
  Här har skogsbrukaren satsat på vårtbjörk (Betula pendula) längs skogsvägen. Utanför björkridåerna finns produktionsskog av gran i olika åldrar. Vid slutavverkning finns möjlighet all skapa naturvårdshänsyn. Raskamåla Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se