Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Ett öppet stråk längs en bäck med al- och björkinslag i granskogen. Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  Välartat bestånd av timmergran i Ebbemåla, Blekinge. Björkinslag vid bortre hyggeskanten.; lövinslag

SPARA
  Välartat bestånd av timmergran i Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  Välartat bestånd av timmergran i Ebbemåla, Blekinge.

SPARA
  Ädellövskog med visst inslag av björk och tall. Björnhult, Skåne.

SPARA
  Gles tallskog på hällrik mark i Örmo skogar, Kronoberg.

SPARA
  Gles tallskog på hällrik mark i Örmo skogar, Kronoberg.

SPARA
  Produktion av gran med biologisk bekämpning av barkborrar och andra skadeinsekter med hjälp av myror. Sibbarp, Skåne.

SPARA
  Produktion av gran i Sibbarp, Skåne. Välgallrad och välvuxen.

SPARA
  Större kalhygge vid Vardofjäll, södra Lappland. Kraftfull planta.

SPARA
  Större kalhygge vid Vardofjäll i södra Lappland.

SPARA
  Större kalhygge vid Vardofjäll i södra Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se