Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Granbestånd (Picea abies). Cirka 40-årigt granbestånd vid hyggeskant i Havhult, Skåne.

SPARA
  Barkborrehygge. Här har närmare en hektar borkborreträd avverkats. Hygget är markberett och dikat. Kätteboda, nordöstra Skåne.

SPARA
  Ganska kalt kalhygge norr om Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Andra generationen av odlad skog på gammal kulturmark i Davramåla, Blekinge. Gran, tall, lärk m m.

SPARA
  Andra generationen av odlad skog på gammal kulturmark i Davramåla, Blekinge.

SPARA
  Andra generationen av odlad skog på gammal kulturmark i Davramåla, Blekinge.

SPARA
  Andra generationen av odlad skog på gammal kulturmark i Davramåla, Blekinge.

SPARA
  Föryngring av bokskog (Fagus sylvatica) i Backaryd i Blekinge.

SPARA
  Litet bokbestånd i barrdominerat blandbestånd Värmanshult, Blekinge.

SPARA
  Litet bokbestånd i barrdominerat bestånd Värmanshult i Blekinge.

SPARA
  Renoxe (Rangifer tarandus) i Vilhelmina, södra Lappland.

SPARA
  Renoxe (Rangifer tarandus) i Vilhelmina, södra Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se