Nutidsbilder > Bestånd/Hyggen
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
  Stora bestånd av contorta på bägge sidor om den nyligen breddade skogsvägen. Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Stora bestånd av contorta på bägge sidor om den nyligen breddade skogsvägen. Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Barrblandskog med olikåldriga barrträd. Vojmsjölandet, södra Lappland.

SPARA
  Luckig, skiktad barrblandskog med inslag av en del löv. Stockaryd, Jönköping.

SPARA
  Kalhygge i Dajkanvik, södra Lappland.

SPARA
  Kalhygge i Dajkanvik, södra Lappland.

SPARA
  Kalhygge i Dajkanvik, södra Lappland.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Ovanligt rikt ollonår 2017 har gett mängder med plantuppslag från både ek och bok. Listersjöarna, Blekinge.

SPARA
  Rakstammigt granbestånd (Picea abies) med riklig växt av blåbärsris. Ellagölshult, Kronoberg.

SPARA
  Produktionsskog med granmonokultur i Rödhult, Blekinge.

SPARA
  Ädellövskog med inslag av ek i olika åldrar. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Ädellövskog med inslag av ek i olika åldrar Ronneby Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se