Nutidsbilder > Maskinell avverkning
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Gallringssköradre i arbete.

SPARA
  Flerträdshantering – den här skördaren har ett aggregat som kan kapa flera tunnare träd på en gång.

SPARA
  Skördare i arbete i backig avverkning.

SPARA
  Skördare och skotare i arbete vid en avverkning.

SPARA
  Skördare gallrar i granskog.

SPARA
  Maskinell röjning. Den finska miniskördaren Usewood kan utrustas med en roterande klinga för röjning.

SPARA
  Gallring pågår

SPARA
  Gallring i stenig skog.

SPARA
  Gallring i snårig blandskog.

SPARA
  Avverkning intill väg

SPARA
  Avverkning intill väg

SPARA
  Skördaraggregat kapar tall.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se