Nutidsbilder > Människor/Evenemang
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  »
  Exkursion vid bäck.

SPARA
  Kvällsarbete vid avlägg.

SPARA
  Exkursion bland planterade ädellövträd.

SPARA
  Skogsväg genom skånsk bokskog.

SPARA
  Självverksam skogsbonde arbetar med traktor, vinsch och huggarvagn.

SPARA
  Manuelltarbetare med röjsåg röjer i ungskog.

SPARA
  Skogsplanterare sätter nya plantor på hygge med hjälp av planteringsrör.

SPARA
  Maskinförare inspekterar en grov stock vid avlägget.

SPARA
  Maskinförare på välta.

SPARA
  Skördarföraren byter kedja på sågsvärdet.

SPARA
  Elev tränar på att köra skördare i en simulator.

SPARA
  Flera personer vid en skördare – kanske försäljare och köpare, demonstratör, mekaniker el dyl.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se