Nutidsbilder > Människor/Evenemang
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  »
  En deltagare i en nyckelbiotopskurs studerar gammelgranslav på en granstam.

SPARA
  Fikapaus för farfar och barnbarn på skogsdag i Linköping. Kanske en ny generation skogsägare?

SPARA
  Skoglig tjänsteman inventerar återväxten på en provyta med självföryngrad tall på ett hygge. Stavens längd motsvarar provytans radie, antalet plantor inom provytan multipliceras för att ge en uppskattning om antalet plantor per hektar.

SPARA
  Utepedagogik i skolskog

SPARA
  Utepedagogik i skolskog.

SPARA
  Skogsägaren inspekterar granföryngring i sin flerskiktade skog.

SPARA
  Skogsägaren inspekterar granföryngring i sin flerskiktade skog.

SPARA
  Stickvägsfri gallring demonstreras på en skogsdag

SPARA
  Självverksam skogsägare bråsslar, det vill säga släpar fram timmer, i gallrad skog.

SPARA
  Självverksamma skogsägare utanför sitt hus.

SPARA
  Självverksam skogsägare skotar virke efter gallring.

SPARA
  Skogstjänsteman eller skogsägare mäter grundyta med relaskop.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se