Nutidsbilder > Naturtyper/Marktyper
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  »
  Här har man sparat diverse lövträd och avverkat gran. Sibbarp; Skåne.

SPARA
  Högt flöde i Lillån. Näsum i Skåne.

SPARA
  Högt flöde i Lillån, Näsum i Skåne.

SPARA
  Grönfjäll, 13 mil från Vilhelmina i södra Lappland.

SPARA
  Granskog (Picea abies) vid något äldre och lite uppvuxet kalhygge. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Gles medelålders blandskog i Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Riktigt krondike i våtmark runt Skansnäs i Södra Lappland.

SPARA
  Välbevuxen myrstack i Bergland, södra Lappland.

SPARA
  Myrmark bevuxen i kanterna med gles, olikåldrig tallskog. Kroksjö i södra Lappland.

SPARA
  Myrmark bevuxen i kanterna med gles, olikåldrig tallskog. Kroksjö i södra Lappland.

SPARA
  Vierydsån strax efter utloppet från Nässjön. Al dominerar på båda sidor om ån och en del sykomorlönn. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Där fjällbjörken sakta övergår till kalfjäll vid Stekenjokk i Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se