Nutidsbilder > Naturtyper/Marktyper
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  »
  Kraftverksdamm vid Gardikfors kraftstation som ligger vid sjön Gardikens utlopp i Umeälven.

SPARA
  Våtmark. Sumpskog längs kanten av Viesjön i Blekinge.

SPARA
  Våtmark. Sumpskog längs kanten av Viesjön i Blekinge.

SPARA
  Fjällbäck i dalgången nedanför fjället med fjällbjörkskog nedanför kalfjället. Stekenjokk, i södra Lappland.

SPARA
  Fjällbäck i dalgången nedanför fjället med fjällbjörkskog nedanför kalfjället. Stekenjokk, södra Lappland.

SPARA
  Fjällbäck i dalgången nedanför fjället med fjällbjörkskog nedanför kalfjället. Stekenjokk, södra Lappland.

SPARA
  Alkärr (Alnus glutinosa) i strandnära ädellövskog med mest bok och ek. Sonekulla, Blekinge.

SPARA
  Kustnära ädellövskog med inslag av al och björk, 50 meter från Östersjön. Gyön, Blekinge.

SPARA
  Myrmark. Mosse i Rödhult i nordvästra Blekinge.

SPARA
  Myrmark. Mosse i Rödhult i nordvästra Blekinge.

SPARA
  Blommande rapsfält, långa kalkstensmurar, blå himmel och ännu blåare hav. Ölands ostkust.

SPARA
  Hässjat hö intill ladugård.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se