Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Naturhänsyn i form av skyddsridå längs en bäck vid hyggeskant i Elsebråne, Blekinge.

SPARA
  Grov tall, natursnitslad vid skogsåtgärd. Hemsjö, Blekinge.

SPARA
  Fågelholk i skogen. Genom att sätta upp fågelholkar lite i skymundan i skogen kan fåglarna hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Genom den låga och lite skyddade placeringen kan man slippa hackspettar. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Fågelholk i skogen. Genom att sätta upp fågelholkar lite i skymundan i skogen kan fåglarna hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Genom den låga och lite skyddade placeringen kan man slippa hackspettar. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Fågelholk i skogen. Genom att sätta upp fågelholkar lite i skymundan i skogen kan fåglarna hjälpa till att bekämpa skadeinsekter. Genom den låga och lite skyddade placeringen kan man slippa hackspettar. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Naturvårdsträd. Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tal, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Naturvårdsträd. Stort hygge med genomtänkt naturhänsyn. Dels planterad tal, dels föryngring under lite tätare tallskärm som nyligen avverkats. Hjorthålan, Blekinge.

SPARA
  Kvarlämnad naturhänsyn i skarven mellan två smärre hyggen med både bok och tall som fröträd. Planterade med gran. Norra Ljungsjömåla, Blekinge.

SPARA
  Kvarlämnad naturhänsyn i skarven mellan två smärre hyggen med både bok och tall som fröträd. Planterade med gran. Norra Ljungsjömåla, Blekinge.

SPARA
  Gammal granlåga vid Gippmokkhobben, södra Lappland.

SPARA
  Gammal granlåga vid Gippmokkhobben, södra Lappland.

SPARA
  Granlåga och högstubbe i gammal skog i Daikanberg, södra Lappland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se