Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Kvarlämnad låga på berg. Östergötland.

SPARA
  Dålig hänsyn. Inga kantzoner lämnade.

SPARA
  Överlevnadsträd. Sparade för att kunna bära ett örnbo.

SPARA
  Lämnad torraka med fågelholk.

SPARA
  Kvarlämnad torraka. Västerbotten.

SPARA
  Dålig naturhänsyn. Avverkad bäckravin.

SPARA
  Tjärdal har markerats före avverkning.

SPARA
  Gammal nedblåst gran.

SPARA
  Grov tall som evighetsträd. Östergötland 2002.

SPARA
  Gammal torraka.

SPARA
  Skyddad ek. Tidersrum, östergötland. 2001.

SPARA
  Naturminne. Tidersrum, Östergötland. 2001.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se