Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Granurskog, Jämtland 1993

SPARA
  Granurskogsreservatet Omberg, Östergötland. 1994

SPARA
  Låga, mossbevuxet och inbäddat av skogsbingel. Granurskogsreservatet på Omberg, Östergötland. 1999

SPARA
  Tall/Torraka, Uppland. 1989

SPARA
  Mossor och halvfallna stammar. 2001

SPARA
  Ek, Uppland. 2002

SPARA
  Högstubbe i avverkning. Östergötland. 1998

SPARA
  Signalartsjakt. Botanist K-G Nilsson hjälper Sveaskog. Svarthytteskogen i Lerbäcks socken, Närke. 2002

SPARA
  Hygge med högstubbar. Lerbäcks socken, Närke. 2002

SPARA
  Biotopskyddsskylt. Vinnaskogen, Närke. 2003

SPARA
  Naturminnesskylt på fridlyst ek i Viby socken, Närke. 2003

SPARA
  Försiktig gallring i hagmark. Uppland. 1998

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se