Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Artrik vägkant. Informationsskyltar finns längs mer ört- och blomrika vägkanter. Här Vildmarksvägen mot Stekenjokk i södra Lappland.

SPARA
  Olikåldrig blandskog med sparad högstubbe av bok Kätteboda i Skåne.

SPARA
  Död hassel (Corylus avellana) fungerar som substrat för olika vedlevande insekter. Just här t ex lövgetingbock (Clytus arietis). Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Upplysning om att innanför markeringen på björken ligger det ett naturreservat. Rödhult, Blekinge.

SPARA
  Stolpe med upplysning om att innanför skyltarna ligger ett naturreservat. Rödhult i Blekinge.

SPARA
  Stolpe med upplysning om att innanför skyltarna ligger ett naturreservat. Rödhult i Blekinge.

SPARA
  Intill ca 30-årig produktionsskog av gran har man brunnsröjt för en stor ek intill stenmur. Farabol i Blekinge.

SPARA
  Intill ca 30-årig produktionsskog av gran har man brunnsröjt för en stor ek intill stenmur. Farabol i Blekinge.

SPARA
  Hygget planterades med tall och har inslag av självföryngring med gran björk och några andra. Hyggeskanten har kvarlämnade större lövträd som skugga och skydd. Hjälmseryd, Blekinge.

SPARA
  Låga vid en lodyta. Nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Knärot är en ört som trivs bäst i mossrika barrskogar. Här dränerad, talldominerad nyckelbiotop, Ronneby.

SPARA
  Hålträd, torrtall. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se