Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Gammal tall slingrar sig upp längs en lodyta. Nyckelbiotop i Motala.

SPARA
  Död jätteek, naturminne; Tidersrum i Östergötland

SPARA
  Död jätteek, naturminne; Tidersrum i Östergötland

SPARA
  Biotopsskydd. Senvuxen gammal ek på hällmark i Blekinge.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
  Biotopsskydd. Guldlockmossa på trädstam, Ronneby.

SPARA
  Brandticka på låga, nyckelbiotop i Ronneby.

SPARA
  Nyckelbiotop i äldre tallskog (drygt 150 år). Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Nyckelbiotop. Grov låga i hassellund, Ronneby.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se