Nutidsbilder > Naturvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
  Naturvårdsavtal, frivillig avsättning.

SPARA
  Sparat naturvårdsträd. Karlsby, Östergötland.

SPARA
  Naturreservat med mycket död ved både stående och liggande. Nyteboda Skåne.

SPARA
  Naturreservat med mycket död ved både stående och liggande. Nyteboda Skåne.

SPARA
  Tallåga i Rogens naturreservat, Härjedalen.

SPARA
  Lämnade lövträd vid brant, hänsyn vid avverkning.

SPARA
  Hänsyn vid avverkning – lämnat vårdträd, torrakor, lågor; kulturstubbar

SPARA
  Död tallved i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tallstubbe i Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  Död, brandskadad tall i Rogens naturreservat i Härjedale.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
  Hålasp och gammal tall i nyckelbiotop i Rimforsa, Östergötland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se