Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Proleptisk skottskjutning. Skyttatorp Skåne.

SPARA
  Hygge med planterad gran och en del självföryngrad tall. Blistorp, Skåne.

SPARA
  Riklig självföryngring av gran under gran- och björkskärm i Örmo skogar, Kronoberg.

SPARA
  Röjd ungskog. Här har man röjt fram barrträden gran och tall ur ett blandbestånd, men även sparat vårtbjörk i luckorna. Husjönäs, Kronoberg.

SPARA
  Större plantupplag vid Vojmsjöns strand. Dikanäs i Södra Lappland.

SPARA
  Större plantupplag vid Vojmsjöns strand. Dikanäs i Södra Lappland.

SPARA
  Större plantupplag vid Vojmsjöns strand. Dikanäs i Södra Lappland.

SPARA
  Blandskog. Planterad lärk och tall med inslag av björk och sälg. Matskan i södra Lappland.

SPARA
  Proleptisk skottskjutning av toppskotten på gran. Strönhult Skåne.

SPARA
  Proleptisk skottskjutning av toppskotten på gran. Strönhult, Skåne.

SPARA
  Proleptisk skottskjutning av toppskotten på gran. Strönhult, Skåne.

SPARA
  Proleptisk skottskjutning av toppskotten på gran. Strönhult, Skåne.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se