Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Markberett i fröträdsställning.

SPARA
  Björksly efter stormen Gudrun.

SPARA
  Frö till plantor.

SPARA
  Klänger frö och frigör dem från kotten.

SPARA
  Tallplanta på hygge.

SPARA
  Ska bli ett tallträd.

SPARA
  25 björkplantor som kan ge frö till en miljon nya träd. Svalöv, Skåne.

SPARA
  Nya gransorter testas i olika miljöer innan de börjar säljas. Svalöv, Skåne.

SPARA
  Granfröplantage. Svalöv, Skåne

SPARA
  Plantskola. Granplanering med olika kloner. Svalöv, Skåne.

SPARA
  Stora träd produceras i plantskola. Splelndor Plant, Skåne.

SPARA
  Produktion av parkträd. Plantskola, Skåne.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se