Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Skogsägare i blädad skog.

SPARA
  Gallrad granplantering på markberedd mark.

SPARA
  Stängsel runt tallplantering.

SPARA
  Hägnad tallplantering.

SPARA
  Planterad gran. Jämtland.

SPARA
  Planterad granplanta.

SPARA
  Plantorna tar sig inte. Gräs på hygge.

SPARA
  Lyckad föryngring med granskärm. Östergötland.

SPARA
  Planterad gran.

SPARA
  Liten självföryngrad granplanta.

SPARA
  Självföryngrad granplanta bland murkna stockar.

SPARA
  Asp med rotskottsuppslag.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se