Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Gran under skärm av björk och asp.

SPARA
  Gran under lövskärm.

SPARA
  Fröträdsställning vintertid.

SPARA
  Granskärm.

SPARA
  Timmerställning med småtallar.

SPARA
  Tallplantor under frötallar.

SPARA
  Självföryngring av tall.

SPARA
  Fröträd och sparad skogsgrupp.

SPARA
  Självföryngrad tall.

SPARA
  Lyckad självföryngring.

SPARA
  Frötall på föryngringsyta.

SPARA
  Gran på åkermark. Småland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se