Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Större upplag med skogsplantor, mest Contorta närmast kameran. Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Större upplag med skogsplantor, mest Contorta närmast kameran. Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Större upplag med skogsplantor, mest gran. Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Större upplag med skogsplantor, mest gran. Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Större upplag med skogsplantor, mest gran. Dikanäs i södra Lappland.

SPARA
  Föryngring med fröskärm och plantering. Kätteboda, Skåne.

SPARA
  Längs skogsbilvägen har gran frösått sig i gläntan. Runamo, Blekinge.

SPARA
  Ungskog med gran och björk i Farabol, Blekinge.

SPARA
  Kretslopp (Picea abies). Några granfrön har slagit rot i en gammal vindfälld högstubbe. Rötlången, Blekinge.

SPARA
  Kretslopp (Picea abies). Några granfrön har slagit rot i en gammal vindfälld högstubbe. Rötlången, Blekinge.

SPARA
  Kretslopp (Picea abies). Några granfrön har slagit rot i en gammal vindfälld högstubbe. Rötlången, Blekinge.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Ovanligt rikt ollonår 2017 har gett mängder med plantuppslag från både ek och bok. Listersjöarna, Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se