Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Lärkträd (Larix decidua). Riklig självföryngring under större moderträd. Hemsjö Blekinge.

SPARA
  Föryngring med lärk och inslag av vårtbjörk Strönhult Skåne.

SPARA
  Hygget planterades med tall och har inslag av självföryngring med gran björk och några andra. Hyggeskanten har kvarlämnade större lövträd som skugga och skydd. Hjälmseryd, Blekinge.

SPARA
  Hygget planterades med tall och har inslag av självföryngring med gran björk och några andra. Hyggeskanten har kvarlämnade större lövträd som skugga och skydd. Hjälmseryd, Blekinge.

SPARA
  Snötyngd tallplanta.

SPARA
  Lärk och douglas, gallrad 17-årig plantering i Mullsjö.

SPARA
  Lövröjd granplantering. Tjällmo, Östergötland.

SPARA
  Granplantan behandlad med viltskyddsmedel. Rumpeboda Skåne.

SPARA
  Välvuxen tallungskog i Ljungsjömåla norra Blekinge.

SPARA
  Välvuxen tallungskog i Ljungsjömåla norra Blekinge.

SPARA
  Välvuxen tallungskog i Ljungsjömåla norra Blekinge.

SPARA
  Välvuxen tallungskog i Ljungsjömåla norra Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se