Nutidsbilder > Plantering/Ungskog
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
  Naturlig björkföryngring samt planterad och betesskadad tall i östgötsk blandskog.

SPARA
  Klimatanpassad f d hagmark med planterad, 30-årig björk.

SPARA
  Granplantering i en nedlagd bergtäkt i Motala.

SPARA
  Planterad ek och avenbok i Valdemarsvik.

SPARA
  Alplantering på tidigare åkermark.

SPARA
  Planterad ek och avenbok i Valdemarsvik.

SPARA
  Demonstration av maskinell plantering av skogsplantor.

SPARA
  Ung tallplantering

SPARA
  Björkplantering på åkermark i Lettland, två år efter plantering.

SPARA
  Björkplantering på åkermark i Lettland, sju år efter plantering.

SPARA
  Granplantering på åkermark i Lettland.

SPARA
  Några resliga tallar står kvar som fröträd efter avverkningen.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se