Nutidsbilder > Skogsvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »
  Här har man utfört naturvårdsbränning, något som gynnar mängder av arter och därmed den biologiska mångfalden.

SPARA
  Skogsbrand - men i det här fallet en kontrollerad naturvårdsbränning som gynnar artrikedomen.

SPARA
  Naturvårdsbränning på föryngringsarealer gynnar många arter. Här i Finspångs kommun, Östergötland.

SPARA
  Tallplantor behandlade med betesskydd, medlet Trico.

SPARA
  Tallplanta behandlad med skyddsmedel mot viltbete.

SPARA
  Planta behandlad med skyddsmedlet Tricon mot viltbete.

SPARA
  En maskin av typen spindelgrävare kan ta sig fram i oländig och ojämn terräng och passar bra till exempelvis markberedning.

SPARA
  Lövröjning gynnar den unga granen.

SPARA
  Lövröjning gynnar den unga granen.

SPARA
  Lastning av aska som ska återföras till skogsmark för att motverka försurning efter uttag av biobränsle.

SPARA
  Lövröjningen gynnar granarna.

SPARA
  Nyröjt dike i en fuktig sänka, Rejmyre i Östergötland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se