Nutidsbilder > Skogsvård
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »
  Gräset är bland den tidigaste växtligheten som kommer tillbaka i bränd skog.

SPARA
  Markberedning på ett brant hygge.

SPARA
  Askåterföring i Närke återställer näringsämnen i skogsmarken och motverkar bl a försurning.

SPARA
  Askåterföring i Närke återställer näringsämnen i skogsmarken och motverkar bl a försurning.

SPARA
  Asktäckt stubbe efter askåterföring.

SPARA
  Aska som ska återföras till skogmark.

SPARA
  Markberett hygge med frötallar.

SPARA
  Gallrad tallskog.

SPARA
  Skördarförare gallrar med precision.

SPARA
  Skogsmaskin som gallrar

SPARA
  Markberedning på ett brant hygge.

SPARA
  Solljus i nygallrad tallskog.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se