Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
  Höst i fjällbörkskogen i Saltoluokta, Norrbotten.

SPARA
  Gammal grov tall I Rogen, Härjedalen

SPARA
  Gammal ek i Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Höstrodnande rönn i Saltoluokta, Norrbotten.

SPARA
  Knölig tall i Saltoluokta, Norrbotten.

SPARA
  Sitkagran (Picea sitchensis) är en odlad art som inte sällan förekommer i skogsplanteringar. Den hör ursprungligen hemma i västra Nordamerika. Frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter där arten förekommer i odlade bestånd. Sibbarp, Skåne.

SPARA
  Sitkagran (Picea sitchensis) är en odlad art som inte sällan förekommer i skogsplanteringar. Sitkagran känns genast igen på de plattade, vasst stickande barren som har två silvervita strimmor på ena sidan.

SPARA
  Sitkagran (Picea sitchensis) är en odlad art som inte sällan förekommer i skogsplanteringar. Den hör ursprungligen hemma i västra Nordamerika. Frösådda förvildade exemplar kan påträffas i trakter där arten förekommer i odlade bestånd. Sibbarp, Skåne.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Honblommor i förgrunden som skall bli kottar. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Honblommor i förgrunden som skall bli kottar. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Pinus contorta. Contortatall hör hemma i västra Nordamerika men har planterats som skogsträd i stor skala i Sverige, särskilt i Norrland. Hanblommor. Stalon, södra Lappland.

SPARA
  Lärkföryngring (Larix decidua).

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se