Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
  Hamlad ask (Fraxinus excelsior) Här har ett granfrö slagit rot i förgreningen. Lockansmåla, Blekinge.

SPARA
  Hamlad ask (Fraxinus excelsior) i Farslycke, Blekinge.

SPARA
  Flerhundraårig tall vid liten tjärn i södra Lappland.

SPARA
  Bok (Fagus sylvatica). Höstglöd i mindre bokuppslag. Brännarebygden, Blekinge.

SPARA
  Hamlade askar (Fraxinus excelsior). Asken närmast kameran är död i askskottsjuka. Björsmåla i Blekinge.

SPARA
  Hamlade askar (Fraxinus excelsior). Hårt hamlade askar utmed byvägen i Björsmåla, Blekinge.

SPARA
  Hamlad ask (Fraxinus excelsior). Sedan länge hamlade askar. Den närmast kameran är döende med bark som lossnar i stora sjok längs stammen. Strönhult, Skåne.

SPARA
  Hamlade askar (Fraxinus excelsior) Sedan länge hamlad ask i gammal betesmark. Strönhult, Skåne.

SPARA
  Lundalm (Ulmus minor) kan förväxlas med alm Lundalm och alm och bildar lätt hybrider när de växer tillsammans, korsningen brukar kallas hybridalm. Södra Öland.

SPARA
  Lundalm (Ulmus minor) kan förväxlas med alm Lundalm och alm och bildar lätt hybrider när de växer tillsammans, korsningen brukar kallas hybridalm. Södra Öland.

SPARA
  Pinus contorta. Den nordamerikanska contortatallen introducerades för virkesproduktion i Sverige i liten skala på 1920-talet och i stor skala från och med 1970-talet. Införsel av contortatall till Sverige är samtidigt ett storskaligt ekologiskt experiment

SPARA
  Hanhängen på vårtbjörk (Betula pendula). Skälmershult, Blekinge.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se