Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
  Pinus contorta. Fjolårets kottsättning. Kottarna är öppna för fröspridning. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  En del contortatallar har barren fästa i kvisten två och två. Andra sitter tre och tre. Gäller även olikåldriga träd, från planta till större träd. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Pinus contorta. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Självföryngrad pinus contorta i vägrenen. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Frodvuxen gran planterad på gammal åkermark. Örmo skogar, Kronoberg.

SPARA
  Den kämpar på, den undertryckta senvuxna granen som blivit kvar efter slutavverkningen. S Havhult, Skåne.

SPARA
  Den kämpar på, den undertryckta senvuxna granen som blivit kvar efter slutavverkningen. Den satsar på frösättning och ett nytt liv. Södra Havhult, Skåne.

SPARA
  Minikottar på sitkagran i julgransstorlek. Hussjön, Kronoberg.

SPARA
  Masurbjörk. Kan vara ett mycket intressant alternativ till barrplantering på viss mark. Kräver dock intensiv skötsel. Virket är mycket uppskattat och välbetalt inom möbelindustrin. Tranemåla i Blekinge.

SPARA
  Lärk odlas ibland som virkesträd. Förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad. Sibbarp i Skåne.

SPARA
  Lärk odlas ibland som virkesträd. Förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad. Sibbarp i Skåne.

SPARA
  Hamlad ask (Fraxinus excelsior). Äldre hamlade träd ses mest vid äldre gårdsbebyggelse. Midingsbråte i Kronoberg.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se