Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
  Flerhundraårig tall vid liten tjärn i södra Lappland.

SPARA
  Gammal sälg och en del annat lövinslag. Skogligt demoområde i Tresund i södra Lappland.

SPARA
  Ask (Fraxinus excelsior) i Hålabäck, Blekinge.

SPARA
  Ask (Fraxinus excelsior) i Hålabäck, Blekinge.

SPARA
  Ask (Fraxinus excelsior) i Hålabäck, Blekinge.

SPARA
  Ek (Quercus robur). Den här låga eken växer i en spricka i berghällen i Mörkamåla i Blekinge.

SPARA
  Pinus contorta. För att minska risken för oönskad spridning anges i skogsvårdslagstiftningen att contortatall inte får användas närmare än en kilometer från naturreservat och nationalparker, baserat på försiktighetsprincipen. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  kilometer från naturreservat och nationalparker, baserat på försiktighetsprincipen. Storuman, södra Lappland.

SPARA
  Contorta (Pinus contorta)

SPARA
  Contorta (Pinus contorta)

SPARA
  Contorta (Pinus contorta)

SPARA
  Grankottar (Picea abies)

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se