Nutidsbilder > Trädslag
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
  Grankottar (Picea abies)

SPARA
  Grankotte (Picea abies)

SPARA
  Stora bestånd av contorta på bägge sidor om den nyligen breddade skogsvägen. Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Asp (Populus tremula). En grupp aspar sparade i beståndet. Matskan, södra Lappland.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Ovanligt rikt ollonår 2017 har gett mängder med plantuppslag från både ek och bok. Listersjöarna, Blekinge.

SPARA
  Bokskog (Fagus sylvatica). Ovanligt rikt ollonår 2017 har gett mängder med plantuppslag från både ek och bok. Listersjöarna, Blekinge.

SPARA
  Nyutslagen bokskog längs Listersjön i Blekinge.

SPARA
  Grov gammal bok (Fagus sylvatica). Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Grankvist (Picea abies). Inga synliga föroreningar på barren. Ronneby, Blekinnge.

SPARA
  Ek (Quercus robur). Ädellövskog med inslag av ek i olika åldrar. Ronneby, Blekinge.

SPARA
  Den gamla hamlade asken (Fraxinus excelsior) har torkat och dött. Hattatorp i Blekinge.

SPARA
  Lundalm (Ulmus minor) växer vild bara på Öland och Gotland, här på södra Öland.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se