Nutidsbilder > Växter
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
  Ängsull

SPARA
  Ängsull

SPARA
  Pärlhyacint

SPARA
  Förvildad flikbjörnbär (Rosaceae laciniatus). Den odlade varianten är oftast taggfri men förvildad har den oftast vassa taggar. Detta bestånd i skogsmark. Eringsboda Blekinge.

SPARA
  Förvildad flikbjörnbär (R. laciniatus). Den odlade varianten är oftast taggfri men förvildad har den oftast vassa taggar. Detta bestånd i skogsmark. Eringsboda Blekinge.

SPARA
  Förvildad flikbjörnbär (Rosaceae laciniatus). Den odlade varianten är oftast taggfri men förvildad har den oftast vassa taggar. Detta bestånd i skogsmark. Eringsboda Blekinge.

SPARA
  Förvildad flikbjörnbär (Rosaceae laciniatus). Den odlade varianten är oftast taggfri men förvildad har den vassa taggar. Detta bestånd i skogsmark. Eringsboda Blekinge.

SPARA
  Rödfibbla (Pilosella aurantiaca) är sällsynt men förekommer från Skåne till Norrbotten. I Sydsverige påträffas den oftast i kulturskapade miljöer som parker, gräsmattor och vägkanter, medan den i norra Sverige också växer i ängsmarker och ängsbjörkskogar

SPARA
  Vresros (Rosa rugosa Thunb.) kommer ursprungligen från Östasien och Japan, varifrån den införts som prydnadsväxt. I Japan växer arten på sandiga havsstränder och den har planterats som sandbindare i Sverige. Vresros trivs förträffligt på våra havsstränder

SPARA
  Örnbräken (Pteridium aquilinum) förökar sig huvudsakligen vegetativt med skott från spetsen av den greniga jordstammen. Fertila blad med sporangier i kanten av småflikarna är smalbladigare och mer upprätta, Örnbräken och betydligt ovanligare än de steril

SPARA
  Örnbräken (Pteridium aquilinum) är mycket vanlig och förekommer i nästan hela landet, utom allra längst i norr. Den växer i torra eller friska, magra och näringsrika skogar, både i lövskog och barrskog. Den förekommer också på hyggen, i vägkanter, banvall

SPARA
  Blommande ljung på tallhällemark.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se