Nutidsbilder > Skogsarbetare
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3  »
  Kvistare-Kapare. Logma.

SPARA
  Provsågar den nya Sandvikskedjan i bokskogen. Kristianstad.

SPARA
  Fällning med tvåmans motorsåg. Quick.

SPARA
  Kapning underifrån med Jo-Bu enmanssåg. Halmsjön, Uppland. 1948.

SPARA
  Vegetation trampas ner runt stammen före fällning. Viktigt med låg stubbe. Halmsjön, Uppland 1948.

SPARA
  Slipning av sågkedja med smärgelskiva driven av sågmotorn. (Quick).

SPARA
  Isärtagning av tvåmans motorsåg (Mall). Söderfors, Uppland. 1948.

SPARA
  Fällning av tall med tvåmans motorsåg (Mall) Snökullen. Jämtland. 1949.

SPARA
  Viktigt med låga stubbar. Snö och markvegetationen tas bort före fällning. Lycksele, Lappland. 1948.

SPARA
  Kapning med bågmotorsåg av fabrikatet Mall.

SPARA
  Enmanssåg Jo-Bu. Halmsjön, Uppland. 1948.

SPARA
  Fällning med Hornet tvåmanssåg. Simonstorp, Östergötland. (Fiskeby Fabriks-AB) 1948.

SPARA
« 1 2 3  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se