Nutidsbilder > Tjänstemän
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1  »
  Mäter diameter med stångklave. Blädad skog.

SPARA
  Stämpling i överslutet granbestånd. Strömbacka, Hälsingland. 1949.

SPARA
  Tallar vid barrskogsgränsen. Dundret, Gällivare.

SPARA
  Intumning av timmer. Ockelbo, Gästrikland. 1947.

SPARA
  Vacker granföryngring i kanthygge. Alkvettern, Värmland. 1920.

SPARA
  Hygge med kvarstående skräpskog. Övr info saknas.

SPARA
  Urskogsartad tallskog, 200 år. Däröver med vacker föryngring å frisk torr ristyp. Hamra kronopark. 1948.

SPARA
  Jägmästare Joel Wretlind i fin ungskog. 1947.

SPARA
  Stansar hålkort vid intumningen av timret vid avlägget.

SPARA
  Prickar utbytet på posten på Näverberget, Korpilombolo revir. 1951.

SPARA
           
« 1  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se