Nutidsbilder > Historia/Kultur
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »
  Häst och timmerlada i Skansfors, Storuman.

SPARA
  Första generationen produktionsskog på gammal odlingsmark med odlingsrösen. Stockaryd, Jönköping.

SPARA
  Första generationen produktionsskog på gammal odlingsmark med odlingsrösen. Stockaryd, Jönköping.

SPARA
  Första generationen produktionsskog på gammal odlingsmark med odlingsrösen. Stockaryd, Jönköping.

SPARA
  Odlingsröset talar om att bakom röset är gammal odlingsmark som nog planterats med gran. Olofström, Blekinge.

SPARA
  Rostig sågklinga på en bondsåg i Brokind, Östergötland.

SPARA
  Lövdominerad blandskog med inslag av bok asp ek och gran. Har tidigare varit odlad mark med odlingsrösen. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Lövdominerad blandskog med inslag av bok asp ek och gran. Har tidigare varit odlad mark med odlingsrösen. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Rester av gammal kvarn. Bökemåla Blekinge.

SPARA
  Gammal ristning i gammal tall, Rogens naturreservat i Härjedalen.

SPARA
  En gammal hästgetarkoja med brunn, stigar och andra kulturspår är exempel på kulturlämningar i skog. (Hästgetare = hästvaktare.)

SPARA
  De så kallad kulturstubbarna omger och markerar en kolbotten som ska skyddas vid avverkningen.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se