Nutidsbilder > Manuell avverkning
HEM | OM BYRÅN | PRISER | VARUKORGEN | BESTÄLL | SÖK BILDER   
  SÖK
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
  Service av motorsåg i fält.

SPARA
  Manuellthuggare kvistar asp vid gallring i lövblandskog i Motala.

SPARA
  Manuellthuggare kapar lönn vid gallring i lövblandskog i Motala.

SPARA
  Manuell avverkning, grov tall.

SPARA
  Manuell avverkning av grov tall.

SPARA
  Manuell gallring pågår.

SPARA
  Manuellhuggare vid välta.

SPARA
  Manuellhuggare.

SPARA
  Manuellhuggare kvistar en lönn. Lövskogsgallring i Motala.

SPARA
  Tätortsnära skogsskötsel. Manuell huggning. Vinter. Motala.

SPARA
  Tätortsnära skogsskötsel. Manuell huggning. Vinter. Motala.

SPARA
  Tätortsnära skogsskötsel. Manuell huggning. Vinter. Motala.

SPARA
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  »
Box 1159, 111 81 Stockholm · Vasagatan 50 · 08-412 15 00 · skogenbildskogen.se